قرمز سبز آبي خاکستري
هركس براي خدا، بابي از دانش را فرا گيرد تا به مردم بياموزد، خداوند پاداش هفتاد پيامبر به او بدهد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت