قرمز سبز آبي خاکستري
در قرآن است خبر آنچه پيش از شما بود ، و خبر آنچه پس از شماست ، و حكم آنكه چگونه بايدتان زندگى نمود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت